Doel

Middels deze website en ons boek willen wij het beroep melkrijder en melkbussen transport een plekje geven in de geschiedenis. Melkbussentransport is een fase geweest in onze geschiedenis en wij willen deze fase belichten. De verhalen, de romantiek, de vrijheid en de onderlinge samenhorigheid willen wij borgen en doorvertellen aan het nageslacht.

Een boek en een website en een groeiend fotoarchief is één ding, borgen voor het nageslacht is een andere zaak. Daarom willen we nog verder gaan door het aanschaffen van een melkbussen transport vrachtauto, met de bijbehorende melkbussen. Op deze manier willen wij alles verzamelen wat met dit beroep te maken had. Heeft u materiaal voor ons, laat het ons weten en neem contact met ons op!